USŁUGI

* zdjęcia do dokumentów (dowód, paszport, dyplom, legitymacja, wiza USA, itp.)
* odbitki
* retusze zdjęć
* reprodukcje
* zdjęcia nagrobkowe na porcelanie
* wywołanie negatywu w procesie C-41
* wywołanie negatywu czarno - białego w proesie ręcznym
* skan i nagranie filmu negatyw, slajd 120 na CD
* skanowanie zdjęć
* zapis cyfrowy
* ksero
© Zakład Fotograficzny Foto Metro Ratusz